St.-Jorisparochie Almelo

De St.-Jorisparochie wordt gevormd door de geloofsgemeenschappen van de

 

De St.-Jorisparochie is een samenwerkingsverband aangegaan met de [St.-Marcellinusparochie] (West- Twente)

Eén pastoraal team werkt sinds medio 2015 in beide parochies .
Dit betekent dat de leden van het PastoraalTeam van de St.-Marcellinus ook werkzaam zijn in de St.-Jorisparochie en het PastoraalTeam van de St.-Joris is in de St.-Marcellinus actief.

De twee parochies zijn in bestuurlijke zin wel zelfstandig, en hebben ieder een eigen parochiebestuur.

De beide parochiebesturen hebben meerdere keren per jaar onderling overleg over zaken die de twee parochies betreffen. In Enter is het secretariaat dat werkt voor de beide parochies gevestigd.

Beide parochies maken deel uit van het vicariaat Deventer, dat een onderdeel is van het [Aartsbisdom Utrecht].